Custom fitting - individuelt tilpasset golfutstyr

Vi golfere er så absolutt ingen homogen gruppe, derfor trenger vi også forskjellig utstyr. Dette vet vi, men hvordan greie å velge riktig utstyr?

Med hjelp av vår faglige ekspertise og "Custom Fitting System" (CFS) kan du nå bestille spesialtilpassede køller - køller som er "håndbygget" for nettopp deg.

En profesjonell instruktør kan ofte bare ved å kaste et blikk på en spiller, se personens sterke og svake golftekniske sider, hvilket utstyr som passer vedkommende best osv. CFS gjør det enda enklere. I løpet av få minutter finner vi frem til den eller de køllene som, basert på tester og målinger, passer den enkelte kundes fysikk best. Golfkøller skal tilpasses både den enkelte spiller og virke mot hverandre innbyrdes på en optimal måte.

For at du skal føle deg trygg på at du spiller med riktige køller, kan du dra nytte av vår mange års erfaring og faglige tyngde innen golfbransjen. Kombinert med dette systemet, og godt samarbeid med våre faste leverandører, som Mizuno, Wilson, Callaway, Taylor Made, Titleist, Ping, m.fl., får du skreddersydd golfutstyr - med kjøpsgaranti!

Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger, eller se f.eks Pings CFS sider