KJØPSVILKÅR

Kjøpsvilkår

Generelle vilkår for internetthandel på www.golfsenteret.no

Nedenfor finner du de generelle tjenestevilkårene som ligger til grunn for alle tjenestene som tilbys på www.golfsenteret.no. På golfsenteret.no selger vi varer fra diverse golfprodusenter som Titleist, Ping, Callaway, Mizuno, Taylormade og Crisco Golf.  

1. AVTALEINNGÅELSE OG VARELEVERING

1.1 For ordre via vår hjemmeside www.golfsenteret.no inngår vi kun norskspråklige avtaler.
1.2 Når du klikker "Kjøp nå", plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Varer som selges på tilbud er tilgjengelig så lenge lageret rekker. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse på e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre. Vi ber derfor om at du overfører kjøpesummen umiddelbart etter at du har mottatt din ordrebekreftelse, og senest innen 7 dager.

Du kan vente å motta pakken innen tre til syv virkedager. Vi leverer pakken senest 30 dager etter at den bindende avtalen er inngått. Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet. Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Dersom hindringen vedvarer etter syv virkedager, kan begge parter kansellere avtalen ved skriftlig varsel til den andre. Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.

Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på www.golfsenteret.no. Alle myndige personer kan opprette en kundekonto hos oss, og vi forbeholder oss retten til å slette doble kontoer.  

2. PRISER OG FRAKTKOSTNADER

2.1 Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er per dags dato på 25 %. Pakken forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader. 2.2 Vi dekker alle fraktkostnader for levering til din postkasse dersom totalsummen på din bestilling overstiger NOK 499,-. Dersom totalsummen på din bestilling er lavere enn NOK 229,- vil en fraktkostnad på NOK 49,- påløpe pr. bestilling for levering til postkasse. Fraktkostnaden vil bli tydelig angitt underveis i bestillingsprosessen og du vil få opplysning om totalsummen du skal betale for din bestilling (inkludert eventuelle fraktkostnader) under "Totalt", før du plasserer en bindende ordre på varen/e du har i handlekurven din.
2.3 Avhengig av hvor varene dine sendes fra, kan det påløpe et fraktgebyr for langdistanse frakt. Hvis dette forekommer tar du kontakt med oss per mail på post@golfsenteret.no. 

3. BETALING

3.1 Vi godtar følgende betalingsmåter: betaling med kredittkort og betaling via PayPal og Vipps. Vi kan nekte å godta visse betalingsmåter for en gitt ordre og vise til andre betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti innenfor den Europeiske Union (EU). Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.
3.2 Ved kjøp med kredittkort, vil kortet ditt bli belastet når vi sender din ordre.
3.3 Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 13. mai 1988.
3.4 Fakturaer og kreditnotaer vil kun sendes elektronisk.
3.5 Selskapet som leverer betalingsløsningen er Nets Payments.

4. RABATTKODER OG INNLØSNING AV DISSE

4.1 Rabattkoder kan ikke kjøpes, men gis ut i forbindelse med kampanjer og er gyldige i en begrenset periode.
4.2 Rabattkoder kan innløses kun én gang i forbindelse med en bestilling, og kun innenfor det angitte tidsrommet. Visse produkter kan være unntatt fra tilbudet. Rabattkoder kan ikke benyttes til kjøp av gavekort. Vær oppmerksom på at minimumsbeløp for ordre kan gjelde for bruken av rabattkoder.
4.3 Verdien på varen må tilsvare eller overstige verdien på rabattkoden. Dersom rabattkoden ikke dekker verdien på varen, kan mellomlegget betales ved bruk av en av de aksepterte betalingsmetodene. Verdien av rabattkoden kan ikke betales ut i kontant, og renter vil ikke påløpe. Rabattkoder vil ikke refunderes dersom noen eller alle varene returneres.
4.4 Rabattkoden kan kun innløses før bestillingen er gjennomført. Det er ikke mulig å benytte rabattkoder i etterkant. Rabattkoden kan ikke overføres til andre. Med mindre annet er avtalt, er det ikke mulig å kombinere flere rabattkoder.
4.5 Dersom du benyttet en rabattkoden ved gjennomføring av en ordre og, som følge av din kansellering, den totale verdien av ordren er lavere enn eller lik verdien på rabattkoden, forbeholder vi oss retten til å belaste deg med den opprinnelige prisen på varen(e) du beholder.

5. GAVEKORT OG INNLØSNING AV DISSE

5.1 Gavekort kan kjøpes ved at du som kunder henvender deg til per epost til post@golfsenteret.no. De kan kun innløses for kjøp av de varene som er tilgjengelig på golfsenteret.no, og ikke for kjøp av flere gavekort. Dersom verdien på et gavekort ikke dekker bestillingen, kan mellomlegget betales ved bruk av en av de aksepterte betalingsmåtene.
5.2 Gavekort kan kun innløses og innestående kan kun benyttes frem til bestillingen er gjennomført. 

 

6. LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP 

NÅR DU KJØPER GOLFSENTERET.NO VARER GJELDER ÉN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du ønsker å returnere varene, tar du kontakt ved å sende en epost til post@golfsenteret.no. Dersom du ikke har tilgang til en skriver, får problemer med nedlastningen eller trenger en ny returseddel, kan du kontakte vårt kundesenter og be om en ny (bruk kontakt oss-linken). 

 

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (golfsenteret.no, tlf.nr: 98001833, e-post: adrian@golfsenteret.no). Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil kun belaste deg for retur i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først. Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi dekker ikke returkostnader til fraktselskapet du velger, og du som kunde står ansvarlig for å tilbakelevere varen forsvarlig pakket i emballasje. Dersom PostNord har Posten Norge som underleverandør, kan du også benytte Posten Norge. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon. Anbefalt kanselleringsskjema: Dersom du ønsker å kansellere avtalen, vennligst legg ved følgende informasjon og send det tilbake til oss: Vår kontaktinformasjon er som følgende: Golfsenteret Vestfold AS, Golfbaneveien 44-46, 3173 Vear, tlf.nr: 98001833, e-post: adrian@golfsenteret.no.


Jeg/Vi (*) kansellerer avtalen som er inngått mellom meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/: — bestilt den (*)/mottatt den (*) — kunden(e)s navn — kunden(e)s adresse — dato (*) 

7. REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med PayPal/Vipps/kredittkort, vil refusjonen overføres til din PayPal-/Vipps/kredittkortkonto. Dersom du benytter et gavekort til ditt kjøp, vil vi tilbakeføre det aktuelle beløpet til din kundekonto.

8. KUNDESERVICE

Dersom du trenger hjelp, vennligst chat med oss eller send en epost til post@golfsenteret.no

9. LOVFESTET ANSVAR FOR FEIL OG YTTERLIGERE INFORMASJON

9.1 Vårt ansvar for mangler reguleres av de lovbestemte reglene for forbrukerkjøp. Vi er forpliktet etter lov til å levere varer som har den mengde, kvalitet og utseende som fremgår av produktbeskrivelsen i avtalen, og i den innpakningen som avtalen krever. Du vil miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke spesifiserer hvilke feil og mangler du påberoper innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget dem. Du vil uansett miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke varsler oss om dette innen to år etter at varene ble overlevert til deg eller din stedfortreder. Dersom du ikke er fornøyd med varene du har kjøpt, kan du sende inn en reklamasjon til Forbrukerrådet. Du finner relevant informasjon på www.forbrukerraadet.no.

9.2 Disse generelle vilkårene finnes på www.golfsenteret.no. 

9.3 Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på www.golfsenteret.no.

9.4 Du kan også lett lagre din ordre ved å laste ned de generelle vilkårene eller ved bruk av alminnelige kommandoer i din nettleser for lagring av ordresammendraget som fremkommer på den siste siden av ordrebekreftelsen, eller ved å vente på en automatisk ordrebekreftelse som sendes til den e-postadressen du har oppgitt. Ordrebekreftelsen inneholder dine ordreopplysninger, og våre generelle vilkår kan lett skrives ut eller lagres via e-postprogrammet du bruker.

9.6 I tilfellet av en tvist med Golfsenteret Vestfold AS som ikke har vært mulig å løse direkte med golfsenteret.no, har du som forbruker muligheten til å kontakte et alternativt tvisteløsningsorgan. Ved å bruke et slikt alternativt tviste-løsningsorgan, vil tvisten normalt løses enklere, raskere og billigere sammenlignet med en domstolsbehandling. Du kan henvende deg direkte til Forbrukerklageutvalget, via www.forbrukerklageutvalget.no. Du kan også klage ved å bruke den europeiske og norske klageportalen https://forbrukereuropa.no/odr/forbruker/. 

Vi gjør oppmerksom på at en tvist kan kun tas inn for Forbrukerklageutvalget dersom tvisten først har vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet.

Golfsenteret Vestfold AS følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 

Med vennlig hilsen,

Golfsenteret.no, Golfsenteret Vestfold AS, Golfbaneveien 44-46, 3173 Vear

Daglig leder og eier: George William Robert Beal

Assisterende butikksjef og deleier: Adrian Frednes

Selskapsnummer: 952 390 821 MVA

Oppdatert: 19.03.2021