Videoanalyse

Vi går igjennom svingen din med hjelp av video. Vi bruker V1 som videoanalyseprogram.


Medlemmer:

1 person i 50 minutter kr 500,-


Ikke medlemmer:

1 person i 50 minutter kr 700,-