Samling: Jernsett

Jernsettet er selve kjernen i golfoppsettet ditt, og inkluderer vanligvis jern fra 5 til 9, samt pitching wedge. Jernsettet er normalt de golfkøllene som brukes mest ute på golfbanen, og golfsettet bygges ofte rundt disse. Jernkøllene brukes til mer presise slag og innspill til green, og er avgjørende for å senke din score.